بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/۸/٦

«شانس بزرگي كه استاندار جديد دارد اين است كه در مقطعي به خوزستان مي‌آيد كه استان ضعيف‌ترين مديريت دوران پس از انقلاب را تجربه كرده، ركود بر كارها متولي است، مديران انگيزه‌ كاري ندارند و استانداري به دستگاه مرده و بي‌رمق تبديل شده است و در چنين شرايطي تزريق يك خون جديد (علي‌الخصوص يك بومي مقتدر) مي‌تواند اوضاع استان را دگرگون كند

مي‌گويم: آهاي B.B.C اهوازي! اين چيزها چيز بود و يا چند چي بود كه خواندي؟

B.B.C مي‌گويد: قربانت گردم! اي دل فراخ زاده جان! كه بر جاي دل تنگ زاده تكيه زده‌اي و شاخ و شانه مي‌كشي، اين سخنان را از ته مقاله يك سرمقاله با عنوان «شانس بزرگ استاندار جديد» برداشت كرده‌ام.

مي گويم: يعني استاندار جديد شانس آورده كه با دستگاه مرده و بي‌رمق (!) استانداري مواجه مي‌شود؟! اگر مديران انگيزه‌ كاري ندارند و مديريت‌ها ضعيف است چه شانسي براي استاندار است؟!

B.B.C مي‌گويد: من از كجا بدانم؟!

مي‌گويم: انگاري جناب عالي بودي كه داشتي اين چيزها را مي‌خواندي و ما نيز شنيديم .

B.B.C مي‌گويد: انگاري كه ما گفتيم اين مطالب را از جايي خوانده بوديم و برداشت كرديم و به استحضار شما رسانديم!

مي گويم: كه چه طور بشود؟!

مي‌گويد: چي چي طور بشود؟

مي‌گويم: دستگاه مرده استانداري و مديريت‌هاي ضعيف و نبودن انگيزه بين مديران و چند نقطه‌؟

B.B.C مي‌گويد: خب با آمدن استاندار جديد اين نقاط ضعف از بين مي‌رود ديگه و نقاط مثبت هم تقويت مي‌شود.

مي‌گويم: خب، حالا نيمه‌ي پر ليوان را هم ببين و بگو! و يا تو كه جمله عيبش را گفتي هنرش نيز بگوي.

مي‌گويد: كدوم ليوان؟ كدوم هنر؟!

مي‌گويم: اي بابا! تو كه هر روز داري اين ليوان را سر مي‌كشي چه طور مي‌گويي كدام ليوان.

B.B.C مي‌گويد: آها! ليوان را مي‌گويي؟!

مي‌گويم: بعله! ضمنن از هنرش نيز بگوي.

مي‌گويد: از كدام هنرش؟

مي‌گويم: از هنر چند نقطه!

مي‌گويد: آها! چيزي كه عيان است، چه حاجت به بيان است!

مي‌گويم: ما كه چيزي دستگيرمان نشد.

B.B.C مي‌گويد: ما هم چيزي نفهميديم، يعني اينكه نفهميديم چه گفتيم و چي شد و چطور شد.

مي‌بينيد خوانندگان عزيز! اصلن از اين دستگاه مرده! مگر هنري برمي‌خيزد . فقط بايد نشست و فاتحه خواند. بخوانيد ثواب دارد!

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :