بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/٩/۳

منوبگوکه تاهمين ديروزفکرميکردم وضعيت استان قاراشميشه!عجب چندنقطه ای بودم ونمی دونستم!خوب شدکه همين روزنامه ی خودمون دستم اومدوگرفتم خوندم.درغير اين صورت توی دريای ناآگاهی دست وپامی زدم!!يکی نمی پرسه که توی روزنامه چی نوشته بيد؟انگاری کسی براش مهم نبيد!اما انگاری اين کاکانبوبراش خيلی خيلی مهمه !چون می گه دل فراخ زاده جان!مو وخواستم از برره؛ببخشيد ازاهواز برم.اما ازوقتی که توی روزنامه خودمون نوشته شد که خوزستان ازنظرکاهش جرايم دررتبه ی سوم کشوری است؛پشيمون شدم وگفتم اين چه کاريه؟انگاری وضعيت استانهای ذيگه ازماخيلی بدتره !وقتی که درشهرماـکه می گويندخانه ی ماست ـاين همه سرقت؛ قتل ؛ آدم ربايی وچندنقطه صورت می گيره که مرتب توی روزنامه ها می خونيم وعشق می کنيم!!استان های ديگه حتمن دزدبازاره!نه غلام؟!پس چرا بعضی ازشهروندان خوزستانی داغ رفتن به خارج ازاستان راادارندوبرای آن سروپاودست می شکنند!؟خودم چرايش رو ميدونم  شمانمی خواهيد برای مو افه بياييد!.

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :