بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/٩/۱۱

فکر می کردند!چه دم ودستکی برای خود راه انداخته بودند.

چندروزی که ما نبوديم چشم مارادورديده بودندوهرکاری دوست داشتندکردند!

زکی!اصلن زرشک!يک حالی ازاين دل فراخ زاده ودارودسته اش گرفتم که به خواب هم نمی ديدند!

البته بااجازه ی سردبيريک کودتايی توی ستون دل تنگی هاکرديم که تاحال سابقه نداشته!

حتمن دوست دارين بدانيد که ما چه کرديم نه!؟

پس به خوانيد:ما يعنی من يا مو انقلاب کردم!ياکودتا!شايدهم اصلاحات!من که معنی اين سه کلمه ای که گفتم نمی دانم!!اصلن به دون مقدمه چينی يا ژاپنی بگويم که تمام بروبچ دل تنگی ها رااخراح کردم.يعنی دردفتررابازکردم وگفتم :چندنقطه!يعنی بريدپی کارتون!همه راکردم بيرون!يعنی ازامروزشمانه خبری ازبچه نفتون می شنويدونه ازدل فراخ زاده وکاکانبوودل گپ زاده ودل گشادزاده وبی بی سی اهوازی!بااجازه شما چندنفرديگه استخدام کرديم.بچه های باحالی هستند.همه ی مسوولان راهم دوست دارند.به خصوص شهرداری چی هارو.ازهمين حالاهم برای چاپ به به وچه چه شهرداری چی هاتوی روزنامه اعلام آمادگی می کنند.

وامابروبچ جديدماعبارت انداز:{آب به چاله ريز}{پاپتی}{لک ليوه}{مش حی ولا}

خب اين هم از بروبچ جديدما.بنده هم که دل تنگ زاده هستم.ازامروزدوباره درخدمتتون هستم.مطلب زيرشايدهم بالارابه خوانيد!

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :