بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/٩/۱۱

چندروزپيش خبری خواندم درباره ی برگزاری مسابقه ی جيرجيرک اندازی.يعنی اينکه شرکت کنندگان جيرجيرک هارابه وسيله ی دندان هايشان پرتاب می کردند.هرکدام مسافت بيشتری جيرجيرکش رامی انداخت برنده محسوب می شد.

باخواندن اين خبرواين مسابقه يادبرگزاری مسابقات درشهرداری خودمان افتادم.عجب مسابقات جالبی بودند.راستی چراازاين مسابقات ديگه خبری نيست؟برای مثال: مسابقه ی قورباغه،ببخشد،ماهی گيری درنوع خودبی نظيربود!حتااين مسابقه می توانست درکتاب ثبت رکوردهای جهانی ثبت شود!امانمی دانم چه طورشدکه ايطورشدکه خبری ازاين مسابقه روی سايت های خبری نرفت!

به هرروی،ازمسوولان شهرداری تقاضاداريم نسبت به برگزاری مسابقه ی جيرجيرک اندازی اقدامات لازم را انجام دهند!تاعده ای نگويند:ماازقافله عقب هستيم ودرعصرحجربه سرمی بريم!!

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :