بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٥/۱/٤

 

قطاركه بالا سرم پر ز شعاره آخي!

 

«قطاركه بالا سرم پر ز شعاره آخي پر ز شعاره آخي! دايه دايه قطار اُويد.

قطاركه پر ز شعار بيد! آخي، پر ز شعار بيد!»

عجب! آقا جان! اينجا روزانه نه صدا و سيما، اين پر ز شعار بيد يا بود چي چي بود يا بيد كه گوش هاي ما رو به صدا درآوردي؟!

بچه نفتون رو به من مي كند و مي گويد: دل فراخ زاده جان! اين ترانه، ببخشيد، سرود بود كه ما خوانديم.

مي گويم: شما چند نقطه فرمودي كه خواندي! شما فكر مي كني صدات خوبه يا آوازت و يا خوشگلي؟!

بچه نفتون در حالي كه حالش گرفته شده مي گويد: مگه نشنيدي كه صدام چه غوغايي كرده؟!

مي گويم: من فقط مي دانم «آواز بچه شنيدن از دور خوش است» و «ميازار موري كه دانه كش است»

بچه نفتون كه از ضرب المثل ها و متل ها و چندنقطه هاي ما حال و احوالش دگرگون شده است، با ترش رويي كه با هزار من عسل هم نمي شود نگاهش كرد، چه رسد به اينكه بخواهي مزه مزه اش كني! مي گويد: ما رو بگو كه داشتيم تمرين خوانندگي مي كرديم كه مطبوعات را رها كنيم و برويم خواننده شويم!

مي گويم: آن وقت خواننده ها بايد كجا بردند؟! مرد هندسه اي! كي گولت زده و گفته كه صدايت خوب است. شما به جاي اينكه سراغ خوانندگي بروي، بنشين و مثل بعضي از مسوولان، دادن شعار و وعده هاي سرخرمني را تمرين كن كه در آينده نزديك خيلي به دردت مي خورد!

بچه نفتون از شنيدن حرف هاي ما يكه شايد هم دوكه و يا اصلن هركه مي خورد! و مي گويد: اي بابا! تمرين خوانندگي كجا و تمرين دادن شعار و وعده هاي صد تا يه غاز كجا؟!

مي گويم: اين شعار دادن ها كه بهتره و مردم را زودتر به خودت جذب مي كني. در صورتي كه تا بخواهي پلك بزني، صدها نفر تقاضاي خوانندگي و پر كردن نوار سي دي و دي وي دي و چند نقطه داده اند و بايد بروي توي صف بايستي تا بتواني مجوز نوار و سي دي بگيري. اما براي دادن و يا خواندن شعار و وعده كه مجوز نمي خواهد، به راحتي مي تواني پشت تريبون، جلوي تريبون، توي خانه، توي محل كار و توي دفتر روزنامه و خيابان و بيابان بايستي و شعار بدهي. به خصوص شعارهايي كه باعث گرمي دل هاي شهروندان مي شود. مردم را گذاشتن سر كار واقعن هنر است و تو هم استعداد خوبي داري. انگاري از كوچكي مسوول بودي و ما نمي دانستيم!

بچه نفتون كه انگاري گيج شده است، مي گويد: حالا بايد درباره ي چي شعار بدهيم؟!

مي گويم: حالا شدي يك بچه ي حرف شنو. شما كافي است كه چند كلامي درباره ي قطار شعاري سخن بگويي. چرا كه درباره ي اين موضوع خيلي كم سخن گفته شده و مردم نياز مبرم دارند كه در اين زمينه اطلاعات كسب كنند.

بچه نفتون مي گويد: حالا اين قطار شعاري چي هست؟

با تعجب مي گويم: اي بابا! ما فكر مي كرديم تو تا حال دو ريالي ات افتاده اما مي بينم نيفتاده و به گمانم كج كجه!

بچه نفتون مي گويد: ولي من كه دو ريالي ندارم!

در حالي كه سرم را تكان مي دهم ( البته به عنوان تاسف) مي گويم: بابا جان منظورمان همان قطار شهري است، اما از آنجا كه قرار بود عمليات اجرايي آن اردي بهشت آ‎غاز شود و نشد، لذا قطار شهري تبديل به قطار شعاري شد و تا مسوولان در اين باره شعار ندهند به گمانم راه نخواهد افتاد! و چه كسي بهتر از شما كه شعار بدهد تا اين قطار راه بيفتد آخه همين روزنامه خودمان نوشته بود كه دو ماه ديگر قطار شهري مشهد راه مي افتد. خب چرا ما هم قطار شعاري خودمان را راه نيندازيم؟!

آنها اگر پز بدهند و بگويند ما قطار شهري داريم، ما هم با افتخار مي گوييم كه ما هم قطار شعاري داريم! كي به كيه!

بچه نفتون مي گويد: خب درباره ي اين قطار شعاري چه بايد بگويم؟

مي گويم: تو چيزي نمي خواهد بگويي، فقط ما يك بار ديگر مي رويم و ديوار دانشگاه را خراب مي كنيم و اگر مسوولان دانشگاه و يا استادان و دانشجويان اعتراض كردند مي گوييم كه تقصير قطار شهري مشهد است، كي به كيه!

بچه نفتون كه انگاري هنوز از گيجي درنيامده مي گويد: من كه گيج شده ام!

مي گويم: من هم همين طور!

بچه نفتون مي گويد: حالا چه كنيم؟

مي گويم: هيچ ! تا شما مسووليت قطار شعاري را بر عهده نگيري و چند تا شعار ندهي، اوضاع مساعد نمي شود!!

بچه نفتون قبول مي كند و شروع مي كند به سر دادن وعده و شعار اما من صحنه را ترك مي كنم و مي روم پي كارم. شما هم برويد پي كارتان كه از اين شعارها وعده هاي امثال بچه نفتون نه بخاري برمي خيزد و نه صدايي كه ما را ياد قطار بيندازد!

 

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :