بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٦/٧/۱٥

                           قاطر سواری و خروج از جاده ی اعتدال!

 

در روزها و شب های گذشته که بحث و فحث هایی درباره ی شورای شهر و استيضاح و برکناری شهرداراهواز در گرفت ، برخی نشریه ها مواضعی گرفتند و مطالبی را ارایه کردند که قابل توجه و تامل برانگیز بود . اما لا به لای این نشریه ها یک باصطلاح ویژه نامه ی غیر قانونی ، متاسفانه از غفلت مسوولان فرهنگ و ارشاد استان - که یا بی خیال مطبوعات شده یا از اوضاع و احوال قوانین مطبوعات کمتر اطلاع دارند – سواستفاده کرده وضمن ترک تازی ، به پیشکسوتان مطبوعات توهین کرده و افترا زده است !

جاعل این ویژه نامه - که نه سواد درست حسابی دارد و نه چیزی از روزنامه نگاری می داند ، اما به واسطه برخی رابطه ها و زدو بندها قصد دارد به قله ی " البرز" دست یابد تا نسبت به پارو کردن اسکن ، ببخشید ، برف اقدام کند – در توهین نامه ای ، باصطلاح از یکی از اعضای شورای شهر دفاع کرده و به یکی از روزنامه های منتقد و با سابقه با چنگ و دندان پریده است! به گونه ای که هرکس نداند گمان می کند این روزنامه جلوی فعالیت غیر قانونی جاعل مذکور را گرفته و یا حق او را خورده است!!

این آدم معلوم الحال - که به جای ورود از در مطبوعات ، از دیوار بالا رفته و وارد این حرفه ی فرهنگی شده و از کاردر امور فرهنگی ، فقط  به شاخ و شانه کشیدن و پریدن به این و آن و کسب درآمد به هر طریق ممکن مشغول است – هر از چندی که باد ی به سمتش می وزد و بوی اسکن به مشامش می خورد ، رو به سمت باد می کند و می شود قیم دو آتشه و دایه ی مهربان از مادر به گونه ای که خود باد نیز در می ماند که این کاسه ی داغ تر از آش چرا این قدر سنگ او را به سینه می زند!!

جاعل این ویژه نامه ، که این بار بر قاطر تهمت و توهین و افترا سوار و از جاده ی " اعتدال" خارج شده ، شروع  به گرد و خاک کرده تا نشان دهد  در امور شورا او هم سر پیاز است هم وسط  و هم ته آن ! شاید هم تصمیم ساز وتصمیم گیرنده !!

 در نهایت ، وقتی که برای دفاع ناشیانه از رییس نهادی ، دیگران را " ابله صفتان" ، " افراد نادان" و کوته فکران" خطاب کند - آن هم در یک ویژه نامه ی غیرقانونی که شناسنامه ای ندارد و معلوم نیست صاحب امتیاز و مدیر مسوول آن کیست – باید اندیشه کرد که در این بحث و فحث شورایی ، چه حقی (!) ازاو ضایع شده  و کجای این جاعل محترم(!) سوخته است که این چنین اوصاف خوب!! خود را به دیگران حواله می دهد؟                                                                              نيم رو

 

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :