بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٦/۸/٢٦

سرپرست صاحب اختیار!!

ابتدا خدمتتان عرض کنم که مطلب داخل گیومه از فرمایشات ریاست معزز شورای اسلامی شهر اهواز است و مطلب بدون گیومه ، از" تمام رو" و این جانب " نیم رو" دخل و تصرفی در نوشتن و تنظیم مطلب  ندارم که  ندارم و خود را نیز کنار می کشم که یک دفعه در مسیر ترکش این سخنان گهربار قرار نگیرم!!

" ما ابتدا باید اختیارات آقای یوسفی سرپرست شهرداری را تصویب کنیم و بعد مساله تفویض (اختیارات سرپرست شهرداری به معاون مالی اداری ) مورد طرح قرار گیرد . "

جدن که جناب حسن زاده سخن بسیار بسیار نیکویی فرموده است . اصلن چه معنی دارد که شهردار یا سرپرست شهرداری ، بدون اختیار برود و شروع به کار کند ؟! به تر نبود ابتدا صبر می کرد تا اختیاراتش در جلسات شورا تصویب می شد و بعد می رفت و روی صندلی سبز بلدیه می نشست و شروع می کرد به کار؟!

چه مفهومی دارد که سرپرست یک شهرداری مهمی مثل اهواز بخواهد از خودش اختیار در کند و به مرحله ی اجرا بگذارد؟! ببخشید ، این قسمتش ، چارخونه ای شد !

بنده از همین ستون از اعضای محترم شورا می خواهم که اگر ازمباحث مهم و استراتژیک گفتمان و کوفتمان و چالش و مالش و نالش و چند نقطه بالش جدا شدند و دست از شاخ و شانه کشیدن برای آمریکا (!) برداشتند ، زود تر اختیارات این  سرپرست شهرتاری ! را – که در بن بست " تاری" قرار گرفته – تصویب کنند و اگر از اختیارات تحویلی و تقدیمی ، اطلاعات و کیهانی ندارند  لااقل آن ها را از فرمانداری یا استانداری یا وزارت کشور یا شورای شهر تهران ! یا چاله میدون  بگیرند و تحویل او (شهردار) دهند ، تا هم روشن شود و هم صاحب اختیار . مرسی!                 نیم رو

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :