بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/٤/٢٦

سقف اضافه کاری کارمندان از۱۲۰ساعت به ۱۷۵ساعت

افزايش يافت. {جرايد}

کدوم کارمند ۱۲۰ساعت اضافه کاری گرفته که حالا۱۷۵ساعت بگيره؟!

راحت بگوييد مديران ومعاونان واينقدر منت سرکارمندان نگذاريد.

کارمندان باهمون صدقه ای که بهشون می دهيد می سوزند ومی سازند ودم هم برنمی آورند!

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :