بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/٥/٤

رييس دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: «دولت جديد بايد توجه و تلاش خود را به توسعه نيروي انساني و به تبع آن توسعه آموزش عالي معطوف كند چرا كه خوزستان در دو شاخص نيروي انساني رتبه هاي 24 و 26 را در كشور كسب كرده است! »

صفايي مقدم عنوان كرده است: «خوزستان از نظر سواد آموزش عالي توسعه نيافته است و لذا بايد در اين زمينه سرمايه گذاري كرد چرا كه مردم خوزستان در مقايسه با ديگر استان ها از آموزش عالي برخوردار نيستند. آموزش عالي را بايد در استان توسعه داد

خب، اين صحبت ها و حرف ها و تأكيدها و حتي هشدارها، نخستين باري نيست كه بيان و نوشته مي شود. آخرين بار هم نخواهد بود.

حتمن انتظار داريد كه اين چيزها حل شود وضعيت استان و مردم نيز ارتقاء يابد و رتبه هاي نيروي انساني ما به يك ودو برسد، نه؟!

اي بابا! كي به فكر توسعه مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي است؟! وقتي كه بعضي از مسوولان دست به دست هم مي‌دهند و ديوار دانشگاه را براي توسعه ي جاده ساحلي خراب مي كنند، آن هم بدون هماهنگي، انتظار داريد كه رتبه هاي ما در كشور و در مقايسه با ديگر استان ها بهتر شود و ارتقاء يابد؟ وقتي كه عده اي عقيده دارند كه نبايد براي 10 متر زمين كشمكش صورت گيرد اما همين عده براي چند متر زمين بيش از 10 سال است كه شركت كشت و صنعت توسعه نيشكر و صنايع جانبي را زير سوال مي برند. و نيز شركت نفت و چند نقطه را، خب، نبايد انتظار داشت كه استان مان در زمينه هاي مختلف ارتقاء يابد.

اي بابا انگاري مطلب ما دارد مي رود توي فاز جد، بهتر است چند تا چاشني طنزبه آن بزنيم كه خوانندگان و همسايه ها خوششان بيايد و چهره شان شكوفه كند و چشمانشان تبسم. ما كه مي دانيم كي به كيه. پس چرا توي فاز چيزهايي مي رويم كه به ما مربوط نيست (!)

شايد هم آناني كه شاخص هاي نيروي انساني و ارتقاء استان خوزستان از نظر توسعه مراكز آموزش عالي برايشان مهم نيست، چند نقطه شان از چند نقطه گذشته و بچه مچه هايشان نيز در جاهاي ديگر درس مي خوانند و عقيده ندارند كه سرمايه گذاري در اين امور بايد صورت گيرد. بلكه سرمايه گذاري بايد در اموري صورت گيرد كه به بالا رفتن آمار عملكردشان بينجامد!

انگاري باز وارد معقولات شديم! پسنديده تر آن است كه تا از مطلب ما در ستون با مسووليت سردبير و يا دريچه و ديدگاه استفاده نشده آن را به اتمام برسانيم و برويم پي كارمان! آهاي دل فراخ زاده! بگوييد ديوار دانشگاه را يك بار ديگر خراب كنند و جاده ساحلي را توسعه دهند. بگذار در شاخص هاي نيروي انساني رتبه هاي 28 و 30 را كسب كنيم. بالاخره اول مي شويم. هرچند از آخر! ولي در عوض عملكرد عمراني مان افزايش مي يابد و مي توانيم در اين خصوص در و همسايه ها و چند نقطه ها را خبر كنيم. كي به كيه!

 

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :