بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/٥/٦

البته برما دانش آموزان و دانشجويان و چند نقطه ها واضح و مبرهن است كه علم بهتر است. چرا كه در حال تحصيل علم هستيم. اما دل فراخ زاده اين دشمن سرسخت دلتنگ زاده معتقد است كه پسته بهترتر است!

او مي گويد: چندين سال دنبال علم مي روي و فسفر مغز مي سوزاني و خودت رو پير مي كني تا مدركي بگيري و مثلن بشوي مهندس و يا كارشناس و يا دكتر، اما بعد كه مي آيي توي اجتماع كاري نيست كه انجام بدهي به جز كارهاي دلالي و زد و بند و سلف خري و چند نقطه!

خب، اگر ما از كودكي هي دنبال علم مي رفتيم و تا پير مي شديم دست از سر آن برنمي داشتيم، مي رفتيم دنبال يك كار نون و آبدار يعني مي رفتيم راه هاي پولدار شدن در بازار را به دست مي آورديم. آلان پولمان از پارو بالا مي رفت و مي توانستيم توي كرمان يا رفسنجان يك باغ پسته خريداري كنيم و با آب از سرچشمه هاي كارون هم آن را سيراب نماييم.

اما بچه نفتون مي گويد: به جاي باغ پسته برويم و باغ خرما بخريم و از اين جور حرف ها، چرا كه خرما و نخل آن در قرآن كريم هم سفارش شده و حتي امام اول شيعيان فرموده : «اگر جا داشت روي شانه ام مي كاشتمعلاوه برآن كه در صنايع جانبي نيز كار برد زيادي دارد.

خب، حالا چطور شده كه براي مسوولان آبياري نخل هاي خرما مهم نيست اما باغات پسته رفسنجان و كرمان مهم است و بايد آب را از سرچشمه برد ريخت پاي دشت هاي ياد شده؟!

به گمانم پسته كيلويي 6-7 هزار تومان است ولي خرما كيلويي 600 تا 800 تومان

اما دل گپ زاده مي گويد: به گمان من پسته ارج و قرب بيشتري دارد. چرا كه ثروتمندان با نفوذتر از عالمان هستند. با ثروت مي توان علم خريد يعني مدرك علمي خريد. اما با مدرك نمي توان باغ پسته خريد و بايد صدها سال كار كرد تا بتواني يك قبر دو متري براي خودت تهيه كني چه رسد به خانه!

نبابراين ما نتيجه مي گريم كه ثروت بهتر از عمل است ببخشيد پسته بهتر از علم است. هر كس و يا هر عالمي كه قبول ندارد و مي تواند از رفتن آب از سرچشمه هاي كارون به دشت رفسنجان و كرمان و چند نقطه جلوگيري كند بسم اما يك كيلو خرماي كبكاب بهبهان تقديمش مي كنيم تا كبكش خروس بخواند. كي به كيه!

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :